Saobraćajni fakultet Doboj-obavještenje

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu  vrši promociju upisa studenata u akademsku 2020/21. godinu, na  studijskom program Saobraćaj, na sva tri ciklusa studija.

Klikom na reklamu, potrebno je da se otvara web stranica UPIS 2020/21: http://sf.ues.rs.ba/upis/